Spitaderm 1000ml

Zaloga:

Na zalogi


Za razkuževanje rok in za razkuževanje kože pred operacijami, injekcijami, punkcijami, odvzemom krvi ter cepljenjem.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!  V ta namen namen nam posredujte naročilnico v kolikor želite kupiti ta izdelek za profesionalno uporabo! 
 

18,75 
Brez DDV - 15,37 

Na zalogi

Za razkuževanje rok in za razkuževanje kože pred operacijami, injekcijami, punkcijami, odvzemom krvi ter cepljenjem.

Učinkuje na mikroorganizme na koži kot so bakterije (vklj. TB), kvasovke, virusi z ovojnico (vklj. HBV, HCV, HIV, Herpes virusi) in Rota virusi.

Pakiranje: 1000ml.

Šifra: KEM-1057978 Kategorija: Oznake: , , ,

Sestavine

100,00 g Spitaderma vsebuje: 70,00 g 2-propanola, 0,50 g klorheksidindiglukonata, 0,45 g vodikovega peroksida.

 

Uporaba

Pripravljena razopina za – higiensko in kirurško razkuževanje rok, razkuževanje kože pred operacijami, injekcijami, punkcijami, odvzemom krvi, cepljenjem ter med menjavo povojev.

Navodila za uporabo: zagotovite, da je celotna površina prekrita in vlažna skozi ves kontaktni čas, naveden v tabeli.

Razkuževanje kože KONTAKTNI ČAS
Enostavne injekcije in punkcije Min. 15 sekund
Punkcije in operacije Min. 60 sekund
Koža z visoko gostoto lojnic Min. 10 minut
Uporaba KONTAKTNI ČAS
Higiensko razkuževanje rok 30 sekund
Kirurško razkuževanje rok 2x 1,5 minut
Virusi z ovojnico (vklj. HBV, HCV, HIV, Herpes virusi) Min. 15 sekund
Rota virusi Min. 1,5minut

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Opozorila

Vsebuje Propan-2-0l.

H225 lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 povzroča hudo draženje oči.

H336 lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H412 škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

Kajenje v bližini je prepovedano.

Ob stiku z očmi: previdno izpirati z vodo nekaj minut. odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.

VnetljivoZdravje in varnost: Oznake za nevarnost - SAMANCTA