Defibrilatorji na 63 lokacijah

Poleti defibrilator tudi na Velenjski plaži, stalno mesto ima pri Ribiškem domu Velenje. Stisi prsnega koša so tisti, ki bodo poganjali kri po telesu in s tem povečali možnost preživetja in kvalitete preživetja pacienta. 
Velenje_mainphoto_001
V Mestni občini Velenje je trenutno 63 lokacij, opremljenih z 62 defibrilatorji, ki so nameščeni na vidnih mestih, večina jih je dostopnih 24 ur na dan, na objektih v ogrevanih omaricah, z usmerjevalnimi oznakami, da jih ljudje lahko najdejo. 

Razmisliti velja o dodatnih lokacijah, ki so bolj oddaljene od centra mesta

Andrej Rupreht, univ. dipl. pol. obramboslovec iz Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, je uvodoma pojasnil, da vsi AED aparati, kot je uradno ime defibrilatorjev, niso last občine, saj se je tudi veliko zavodov in ostalih subjektov odločilo za njihovo nameščanje, da so na voljo vsem ljudem.
 
Kje stojijo? » Enega imamo tudi v občinski stavbi, skrbimo pa za več kot 20 aparatov. Natančne lokacije so zapisane na zemljevidu na naši spletni strani, ki jo sproti ažuriramo, saj se tedensko pojavljajo novi aparati. Zadnjih nekaj let jih uporabljajo prvi posredovalci – gasilci kot pomoč reševalcem zdravstvenega doma,« je dodal Rupreht, ki se mu zdi številka nameščenih aparatov zadostna, bi pa bilo vredno razmisliti o dodatnih lokacijah, ki so bolj oddaljene od centra mesta. » Poleti je defibrilator na Velenjski plaži, stalno mesto ima pri Ribiškem domu Velenje,« je povedal sogovornik, ki je hkrati tudi prvi posredovalec.

 

Prvi posredovalci pomagajo pri zastoju srca, hujših krvavitvah in tujkih v dihalnih poteh

Že od leta 2018 v mestni občini Velenje deluje sistem prvih posredovalcev, ki so v pomoč ekipam nujne medicinske pomoči.  V sistem je vključenih vseh sedem prostovoljnih gasilskih društev z okoli 120 operativci. 
 
Kaj pomeni vzpostavitev sistema? » V našem primeru gre za operativne gasilce, ki smo jih usposobili, opremili in zanje pripravili poseben načrt aktiviranja, kadar je to potrebno. Njihova naloga je, da pomagajo v treh kritičnih situacijah: zastoj srca, hujša krvavitev in tujek v dihalnih poteh. Za aktiviranje prvih posredovalcev poskrbi pristojni zdravnik, ki se odloči da mu v danem trenutku posredovalci lahko nudijo pomoč. Zgodi se, da so prvi posredovalci na kraju nesreče tudi v prvi minuti po aktiviranju, odvisno od lokacije obolele osebe, tako so lahko bolj odzivni,« je še dodal Rupreht. 
Uporaba AED aparata je pomembna v prvih minutah; če smo peš od lokacije aparata oddaljeni nekaj kilometrov, je iskanje aparata nesmiselno. Takrat je pomembneje izvajanje ostalih postopkov oživljanja.

Zaenkrat je v skupino vključenih 120 gasilcev iz vseh sedmih prostovoljnih gasilskih društev. Organiziramo letna obnovitvena usposabljanja, prvi posredovalci se udeležujejo tudi državnega preverjanja. Za sistem je pomembno, da se vključijo tudi ostali gasilci, za občane pa velja, da lahko znanje pridobijo na enodnevnih srečanjih, organiziranih s pomočjo Rdečega križa Velenje, Zdravstvenega doma Velenje in prvih posredovalcev, ki imajo znanje.

Nudimo sočloveku možnost preživetja

Temeljni postopki oživljanja vključujejo zgodnjo prepoznavo stanj, ki lahko hitro privedejo do nenadne smrti, klic na telefonsko številko 112, izvajanje zunanje masaže srca in umetnega dihanja, uporabo avtomatičnega defibrilatorja ter ukrepanje pri zapori dihalne poti s tujkom.
 
Postopke oživljanja je predstavil Matjaž Andrejc iz podjetja Medicum, ki z ekipo prvih posredovalcev poučuje gasilce in prostovoljce, da znajo pravilno izvajati postopke. Opravlja tudi delo zdravstvenega dispečerja v Dispečerskem centru Ljubljana. 

Kako ravnati?

Matjaž Andrejc: če je človek paničen in ne posluša navodil, bo zelo slabo pomagal. Če bo sledil, želel pomagati, bo veliko uspešnejši. 
»Najprej moramo poskrbeti za varnost samega sebe, šele nato pristopimo do negibno ležeče osebe, jo rahlo potresemo za ramena, da ocenimo stanje zavesti. Če zavesti ni, če se oseba ne odzove, ne odpira oči, ne premika rok, preverimo dihanje. Pokleknemo, osebo obrnemo na hrbet in razpremo zgornji del oblačil, sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado, opazujemo gibanje prsnega koša, pri ustih poslušamo dihalne šume, na svojem licu poskušamo občutiti izdihani zrak prizadetega. Do 10 sekund opazujemo, poslušamo in čutimo, preden se odločimo, da prizadeti ne diha; če smo v dvomih, ravnamo, kot da ne diha. V tem času mora negibna oseba vsaj dvakrat zadihati. 
 
Če ne ali nismo prepričani bomo morali nadaljevati s temeljnimi postopki oživljanja. Preden začnemo s stisi prsnega koša, kličemo na številko 112. Ko se dogovorimo, nas z navodili peljejo skozi postopek. Začnemo z oživljanjem, zunanjo masažo srca. Z iztegnjenimi rokami pričnemo močno in globoko pritiskati na prsni koš, frekvenca stisov mora biti od 100 do 120 na minuto. Prsni koš se mora pogrezati pri odrasli osebi od 5 do 6 cm,« našteva Andrejc.
 
»To je treba početi kontinuirano, dobro je, da si najdete pomoč koga iz okolice in se izmenjujete na 2 minuti. Če je možno, pridobimo avtomatični defibrilator. Če se nahaja v bližini, če vemo, da je oddaljen 100 metrov, bomo šli ponj, če je oddaljen več kot minuto, pa bomo izvajali ta postopek, dokler ne pride pomoč. Stisi prsnega koša so tisti, ki bodo poganjali kri po telesu in s tem povečali možnost preživetja in kvalitete preživetja pacienta. 

Katere so najpogostejše napake temeljnih postopkov oživljanja?

Hands doing CPR on a mans chest
»Zavedamo se, da gre za stresno situacijo, a če je človek paničen in ne posluša navodil, bo zelo slabo pomagal. Če bo sledil, želel pomagati, bo veliko uspešnejši in je velika možnost preživetja prizadete osebe. Je pa res, da preživetje ni odvisno samo od stisov prsnega koša, pomembno je tudi siceršnje zdravstveno stanje človeka., ki je doživel srčni zastoj. Težave s srcem, dihanjem, ostale bolezni, ki so pripeljale do takšne situacije, so lahko tiste, zaradi katerih je lahko pacient v brezizhodnem položaju, ne glede na to da smo mi naredili vse in pomagali. Smo mu pa dali možnost preživetja.«

V okvirju Rdečega križa izvajajo različne tečaje prve pomoči.

Darja Lipnikar z območnega združenja RK Velenje je povedala, da organizirajo tečaje prve pomoči za voznike motornih vozil (večinoma za dijake), tečaje prve pomoči za zaposlene in tečaje za bolničarje. 
 
»Izvajamo tudi brezplačne delavnice temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Te delavnice izvajamo v okviru Krajevnih organizacij Rdečega križa, kjer imajo vsi udeleženci možnost poskusiti oživljanje na lutkah. Običajmo maja ob Ribiškem domu Velenje izvajamo tudi prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja za učence OŠ v Velenju. Že nekaj let izvajamo delavnico prve pomoči za učence 8. razredov OŠ KDK Šoštanj. Lani je naš prostovoljec bolničar s prikazom temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja sodeloval tudi na prireditvi tabornikov v Pesju.«
Vir: Jasmina Škarja, (03. 03. 2022). Defibrilatorji na 63 lokacijah. Naš čas